Skip to main content

ČO JE MALÝ HÁJ

Malý háj je lokalita v katastrálnom území mesta Stupava, rozprestierajúca sa na západ od mesta a diaľnice D2 smerom k rakúskej hranici. Lokalita je vymedzená na severe Moravskou radiálou (pokračovanie ulice F. Kostku) a na juhu cestou, ktorá je pokračovaním Železničnej ulice.   

Názov Malý háj dostal aj projekt, ktorý bude riešiť novú urbanistickú zónu tejto lokality. Zóna Malý háj bude do existujúceho prostredia zasadená prirodzene, bez negatívneho vplyvu na architektúru a životné prostredie so zachovaním pôvodného krajinného rázu.

Malý háj Stupavu nezmení, bude ju dotvárať v jej prirodzenom charaktere, tak aby Stupava zostala mestečko šumné, mestečko pokojné...

KTO PRINÁŠA MALÝ HÁJ

Investičná spoločnosť, ktorá prináša Malý háj si uvedomuje, že doba, keď developeri stavali ulice a domy bez prihliadnutia na sociálne potreby svojich budúcich klientov a najmä súčasných obyvateľov daných miest, je pomaly ale isto za nami.

Uvedomuje si neudržateľný stav, ktorý často neohľaduplná výstavba prináša. Spoločnosť Bel-house chce pomáhať pri riešení problémov mesta a robiť život obyvateľov Stupavy lepším.

To nie sú len prázdne reči. Bel-House už v minulosti pomohol mestu Stupava finančnými príspevkami pri rekonštrukcií školského zariadenia, záhradnej výstavbe v centre mesta, či odkúpení pozemku mesta v čase jeho finančných problémov. Práve preto sa môže Bel-House nazývať dobrým susedom.

MALÝ HÁJ PRINÁŠA VEĽKÉ VECI

Malý háj nebude len bývaním, ale aj dobrým domovom. So všetkým, čo k tomu patrí.
S ohľadom na obyvateľov - nových i pôvodných. Od tých najmenších až po tých najstarších. Uprostred prírody a v súlade s ňou.  

ZAUJÍMA NÁS STUPAVA

Stupava je rázovité mesto, ktoré láka mnohých ľudí. Bolo by nesprávne, meniť jej charakter. Preto nás zaujíma, ako vnímajú obyvatelia život v ňom. Čo sú hodnoty, ktoré chcú zachovať, ktoré chcú rozvíjať, ale tak isto veci, ktoré ich trápia. Rozhodli sme sa zisťovať tieto údaje predtým, ako vôbec začneme uvažovať o výstavbe novej lokality - Malý háj.